@   Odoberať občasník

Brief Coach Training I. (PURE) s akreditáciou ACSTH (ICF) – Intenzívna online škola

Hľadáte rokmi overený kurz koučovania s akreditáciou ICF, ktorý je intenzívny, krátky a získate v ňom solídne základy koučovania? Kurz, v ktorom sa učíte koučovať čisto a profesionálne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu? Pripravili sme pre vás intenzívnu online formu nášho základného kurzu PURE, po absolvovaní ktorého môžete s nami pokračovať priamou (ACTP) cestou až po medzinárodnú skúšku PCC, a to všetko v slovenčine.


Čo si z kurzu odnesiete?

Osvojíte si základné nástroje Brief Coachingu, s ktorými budete vedieť pomáhať druhým ľuďom dosahovať ciele skôr a jednoduchšie – bez ohľadu na to, na akej pozícii a v akej oblasti chcete koučovanie využívať.

Ako manažér získate ďalšiu potrebnú gramotnosť – rozumieť potrebám svojich ľudí, pomáhať im nájsť zmysel a radosť v práci, ktorú pre firmu vykonávajú. Budete to vedieť robiť bez manipulácie, psychologických diagnostík a komplikovaných mentálnych modelov. Vaši ľudia budú pri vás rásť, stanú sa zodpovednejšími a samostatnejšími. Bude sa vám s nimi spolupracovať ľahšie a jednoduchšie, pričom sa budú zlepšovať aj vzťahy na pracovisku.

Ak chcete byť kouč – profesionál, po absolvovaní Intenzívnej online školy Brief Coachingu môžete začať oficiálne ponúkať svoje koučovacie služby. Môžete sa stať členom/členkou ICF – Medzinárodnej federácie koučov aj riadnym členom Slovenskej asociácie koučov. Tak ako budete získavať prax, môžete rozvíjať svoje koučovacie zručnosti cez mentoring a supervíziu alebo pokračovať v kurze Brief Coaching ďalej (PLUS a PRO), aby ste sa pripravili na profesionálnu koučovskú certifikáciu v ICF alebo SAKo.

Kurz Brief Coach Training je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko), ktorý realizuje tieto kurzy od roku 1997. Klára Giertlová je členkou jeho medzinárodnej fakulty a akreditovanou lektorkou a partnerkou Solutionsurfers pre SR a ČR.

Forma kurzu: synchrónna a interaktívna (lektori pracujú so skupinou naživo online, nebudete sledovať vopred nahratý kurz).

Miesto konania: online z vášho domova alebo pracoviska cez aplikáciu ZOOM.

Cena: 2920 EUR + 20 % DPH, spolu 3504 Eur/os. Účastník je do kurzu záväzne registrovaný po úhrade 50 % z ceny kurzu.

Časový harmonogram kurzu:  16 blokov po 3,5 hod. + skupinová práca v medzičasoch.

Termíny 4 modulov najbližšieho kurzu nájdete tu. 

 

RÁMCOVÝ OBSAH KURZU: 

MODUL 1 (4 poldňové bloky, 2 skupinové študijné stretnutia v medzičase) 

Objavujeme, čo funguje a robíme toho viac:  

 • 5 fáz / prvkov brief koučingu 

 • koučovacie nástroje s osobitným dôrazom na dojednávanie cieľov a prvé stretnutie s novým klientom

 • zabezpečenie efektívnej komunikácie počas koučovacieho stretnutia 

 • prehľad iných koučovacích modelov a odlišnosť predpokladov, z ktorých vychádza brief koučing 

 • umenie nevedomosti 

MODUL 2 (4 poldňové bloky, 2 skupinové študijné stretnutia v medzičase) 

Brief koučing v praxi: Osedláme si veľkú vlnu.

 • pokroky, úspechy a výzvy 

 • základné súčasti úspešného následného stretnutia

 • rozvíjanie klientových zdrojov, udržiavanie dôvery a blízkosti v rozhovore 

 • budovanie riešenia s osobitným dôrazom na otázku na zázrak

MODUL 3 (4 poldňové bloky, 2 skupinové študijné stretnutia v medzičase) 

Širšia perspektíva: Konáme tak, aby sa počet našich možností zväčšoval. 

Rozvoj vlastného brief-koučingového štýlu, sebadôvery a tvorivosti ako brief kouča: 

 • rozličné spôsoby, aka zostať  úsporný a jednoduchý aj v náročných klientských situáciách 

 • ako ukotviť trvácne riešenia v klientovom prostredí 

 • počúvanie – voľba – budovanie 

 • koučovanie v špeciálnych situáciách (rozhodovanie, systém vzťahov, konflikt, kolegiálne koučovanie) 

 • multiškálovanie

MODUL 4 (4 poldňové bloky, 2 skupinové študijné stretnutia v medzičase) 

Upevňovanie rozvoja a vlastného štýlu: Aby aj koučovanie rástlo zvnútra navonok 

 • reflektovanie pokroku a ďalšej cesty k úspechu

 • rozličné spôsoby ako zostať stručným a jednoduchým aj v náročných klientských situáciách 

 • integrovanie uvedomení a objavov klienta a ukončenie koučovacieho vzťahu 

 • rozvoj kientových zdrojov a udržiavanie dôvery a blízkosti v rozhovore 

PODPORA UČENIA SA

Každý blok (webinár) bude trvať ​3.5 hodiny a je naplnený praxou a interakciou. Počas webinárov je veľa možností experimentovať so SF myšlienkami a nástrojmi. 

Medzi blokmi (webinármi) sa účastníci stretávajú v samoorganizovaných študijných skupinách, aby sa vzájomne posilňovali v učení sa a napredovaní. 

Kurz poskytuje učiacu sa platformu a priestor pre štúdium a reflexiu materiálov, zdieľanie koučovacích úspechov, vzájomnú výmenu skúseností a zodpovedanie vznikajúcih otázok podporujúcim SF spôsobom. 

Jednotlivé webináre sa môžu nahrávať pre študijné účely – v prípade vymeškania niektorého bloku si ho môžete pozrieť zo záznamu. 


Ako sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok