@   Odoberať občasník

Termíny kurzov, workshopov, seminárov…

Kurz Brief Coaching (ACTP - ICF) otvárame 1 - 2x ročne - na jar a/alebo na jeseň.
V období medzi jeho modulmi robíme kratšie kurzy a workshopy, za ktoré získavate vzdelávacie kredity.
Tie môžete využiť pri pokračovaní v najbližšom kurze Brief Coaching alebo Natívne koučovanie....

Názov  Termín  Trvanie Miesto konania Akreditácia
Kids’ Skills 30. 11. – 1. 12. 2017 (2. modul) 2+2+1+1 deň B. Bystrica / Tajov MPSVaR ČR
Brief Coaching I. (PURE) 22. – 24. 11. 2017 (2. modul) 4 x 3 dni B. Bystrica / Tajov ACSTH (ICF))
Brief Coaching I.-III. 22. – 24. 11. 2017 (2. modul) 8 modulov B. Bystrica / Tajov ACTP (ICF)
Manažér ako líder a kouč  22. – 24. 11. 2017 (2. modul) 2 x 3 dni B, Bystrica / Tajov
Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne jar 2018 (prijímame predbežné prihlášky) 2 dni B. Bystrica / Tajov
Aby tímy fungovali november 2017 (podľa dohody s objednávateľom) 2 dni B. Bystrica / Tajov
Brief Coaching PLUS  – otvorený mentoringový modul 7. – 9. december 2017 1 – 3 dni B. Bystrica / Tajov ACSTH, CCEU
Natívne koučovanie (nadstavba pre absolventov Brief Coaching)  február 2018 (prijímame predbežné prihlášky)  9 dní  B. Bystrica / Tajov

Brief Coaching I., II., III.

Trvanie: 4×3 dni (I.), 2×3 dni (II.), 2×1 deň (III.)

Termíny základného stupňa I. – PURE:

20.- 22. 9. 2017 (1. modul)

22. 11.  – 24. 11. 2017 (2. modul)

17. – 19. 1. 2018 (3. modul)

7. –  9. 3. 2018 (4. modul)

Termíny ostatných stupňov dohodneme spoločne v skupine.

Miesto konania: B. Bystrica/Tajov

Akreditácia: medzinárodná (ACSTH, ACTP, CCE od International Coach Federation)

Manažér ako líder a kouč

Trvanie: 2×3 dni

Termíny:

20.- 22. 9. 2017 (1. modul)

22. 11.  – 24. 11. 2017 (2. modul)

Miesto konania: B. Bystrica/Tajov

 

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne

Trvanie: 2 dni

Termín: jar 2018 (prijímame predbežné prihlášky)

Miesto konania: B. Bystrica/Tajov

Aby tímy fungovali

Začiatok: november 2017

Trvanie: 2 dni

Miesto konania: B. Bystrica/TajovAko sa stať koučom?

Keď v roku 2004 Klára Giertlová napísala a vydala prvú neprekladovú knihu o koučovaní na Slovensku, takmer všetky distribučné spoločnosti ju odmietli vziať do distribúcie. Zdôvodňovali to otázkou plnou nedôvery: "kto vie, čo to je koučovanie a koho to zaujíma?" Odvtedy sa situácia veľmi zmenila a okrem množstva kníh, kurzov a iných podujatí s tematikou koučovania ponúka jednotlivcom aj firmám svoje služby niekoľko desiatok profesionálnych koučov. Viete, čo charakterizuje profesionálneho kouča a ako sa ním možno stať?

Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE? Viete, čo znamená ACTP, ACSTH a CCE?
tvorba web stránok