@   Odoberať občasník

Mentoring

So slovom mentor sa viaže známa grécka báj o Odysseovi, ktorý pred odchodom do vojny zveril svojho syna Télemacha do rúk muža menom Méntor so slovami: "Nauč ho všetko, čo ty sám vieš".
V procese "dozrievania" a prípravy na certifikáciu kouča je prirodzené spolupracovať s mentor-koučom.
Zaujíma vás, ako vyzerá mentoring s Klárou Giertlovou?


Pred mnohými rokmi som niekde natrafila na vetu: „Každý kouč môže byť mentorom, ale nie každý mentor môže byť koučom“.

Ako mentorujúci kouč rada využívam túto výhodu a poskytujem kolegom, ktorí ma požiadajú o mentoring, široký priestor na to, aby si definovali ciele mentoringu a následne si k nemu vybrali pre nich najužitočnejšiu formu.

A oni si vyberajú podľa svojich potrieb – od niekoľkominútového živého koučovania so spätnou väzbou na vybrané kompetencie až po dôkladnú analýzu celej nahrávky koučovacieho rozhovoru s podrobným spoločným reflektovaním každej jednej kompetencie, s možnosťou priniesť ďalšiu nahrávku na overenie pokroku.

Bez ohľadu na to, či ide o individuálny mentoring alebo o skupinový mentoring, na jednom mi osobitne záleží – aby bol zameraný oveľa viac na riešenie než na problém. 

Nie je totiž jedno, či sa pri mentoringu zameriavame na odchýlky od želaného stavu (vyhľadávanie chýb a nápravu nedostatkov) alebo sa zameriavame na to, čo už v koučovacom rozhovore funguje (O.K. kompetencie) a posilňujeme to, o čo sa kouč môže oprieť. 

Moja dlhoročná skúsenosť totiž potvrdzuje, že najlepšie rastie to, čomu venujeme pozornosť a že tzv. K.O. kompetencie sú sformulované pre hodnotiteľov pri skúškach, nie pre koučov pripravujúcich sa na certifikáciu.


tvorba web stránok