@   Odoberať občasník

Hodnotiace a rozvojové strediská

Je pre vás bežné, že počas hodnotiaceho a rozvojového strediska (Assessment & Development Centre) očividne rastie záujem a chuť účastníkov rozvíjať sa, zvyšuje sa ich angažovanosť a lojalita, buduje sa súdržný tím?
A tiež dostávate vysoko spoľahlivé výsledky aj bez psychodiagnostiky?
Že nemožné? Vyskúšajte!.


AC/DC v našom ponímaní je viac rozvojové než hodnotiace. Jeho príprava a vyhodnotenie trvajú dlhšie ako samotný priebeh. Pre niektoré spoločností je preto luxusom, pre iné je však najlepším spôsobom výberu a rozvoja ľudí, na ktorých im záleží.

Keďže výberové AC/DC robíme spravidla pre spoločnosti, ktorých prostredie a kultúru už poznáme, dokážeme veľmi spoľahlivo párovať potreby a ponuku objednávateľa s potrebami a ponukou uchádzača o zamestnanie.

Ak má hodnotiace a rozvojové stredisko slúžiť pre plánovaniu rozvoja ľudí alebo má poskytnúť odporúčania pre prácu manažéra s členmi tímu, dokážeme aj bez testovania poskytnúť relevantné a individualizované výsledky.

Nedelíme ľudí podľa farieb ani ich neoznačujeme kombináciami písmen – každého človeka vnímame ako jedinečného, neopakovateľného, tak k nemu aj pristupujeme a taký obraz o ňom poskytneme.

Dáva vám to zmysel? Kontaktujte nás a pripravíme vám AC/DC podľa vašich potrieb.


Čo práve chystáme?

Obdobie medzi modulmi dlhodobých kurzov účastníci kurzu vypĺňajú získavaním skúseností v koučovaní. My medzitým tiež koučujeme a realizujeme menšie vzdelávacie formáty - semináre a workshopy. Jednou z noviniek je workshop Aby tímy fingovali - podujatie pre firemné tímy, kde si bez hlbokej znalosti koučovania dokážu vzájomne pomôcť kolegovia pri dosahovaní cieľov.

Viete, čo znamenajú skratky ACTP, ACSTH, CCE? Viete, čo znamenajú skratky ACTP, ACSTH, CCE?
tvorba web stránok