Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 26. - 28. apríla 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 26. - 28. apríla 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 26. - 28. apríl 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Čo je to "Prístup zameraný na riešenie"? Zažijete ho na workshope

KEĎ HOVORIA DVE RUKY

Ihneď aplikovateľné v práci aj v osobnom živote.

Dátum konania: po prihlásení min. 8 účastníkov.

Cena: 90 EUR (s DPH 108 EUR), dvojica 150 EUR (s DPH 180 EUR)

Chcem sa prihlásiť


 
Od úlohy k riešeniu, od problému k cieľu

PRE TÍMY: 8 krokov k riešeniu

Potrebujete riešiť tímové úlohy či problémy rýchlejšie a účinnejšie?

Osviežujúco jednoduchá cesta má názov Solution-focused.

Zažite a aplikujte ihneď do vašej praxe.

Termín, miesto a cena:>podľa dohody s objednávateľom.

Viac informácií a objednávka: info@kouc.sk


 

Žiaden problém nemožno riešiť na tej úrovni poznania, ktorá ho vytvorila. 

Albert Einstein

referencie >
Zuzana Gajdošová, Kongsberg Automotive

„Keď som sa rozhodovala, či ísť do ďalšieho kurzu koučingu (keďže už jeden za sebou mám), zamýšľala som sa nad tromi vecami. Prvá bola "čo vlastne s tým?", druhá "ako si nájsť čas?", pretože viem, že to nie je len sedenie na kurze, a tretia, či je to v dobe, keď slovo koučing takmer vzbudzuje u niektorých ľudí alergiu, správna investícia do sebarozvoja.

Už po prvom mnou absolvovanom module som stratila akékoľvek pochybnosti. Na všetky moje otázky som si počas kurzu našla odpovede. Čo je asi prirodzené, keďže je to Brief koučing zameraný na riešenie :). Jedným z mojich základných problémov v živote je chronický nedostatok času. Na poslednom module som sa dokázala uvoľniť z práce a stráviť plné tri dni so skvelými ľuďmi a venovať sa rozvoju toho, čo je pre mňa skutočne dôležité. Brief koučing mi pomohol vytvoriť iný pohľad na mnoho aspektov života. Viac počúvať ostatných, ale aj svoj vnútorný hlas. Odnášam si množstvo námetov, priateľstvá so skvelými ľuďmi, s ktorými som stále v kontakte, sebapoznanie a schopnosť komunikovať na úplne inej úrovni. Kurz bol pre mňa hlavne o prehĺbení poznania seba a svojich schopností. Nie len v koučovaní, ale v akejkoľvek oblasti života. Znova som si potvrdila už osvedčené "v jednoduchosti je krása"...
Ďakujem Kláre, jej skvelej lektorskej, rešpektuplnej a láskavej práci a podpore. Aj vďaka nej a skvelým ľuďom, ktorých som stretla na kurze, som schopná prekonávať pre mňa doposiaľ neprekonateľné prekážky".