Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP. 

Prijímame prihlášky na jarný beh začínajúci 26. - 28. apríla 2017 (1.modul)

Chcem sa prihlásiť  

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality! 

Prijímame prihlášky na jarný beh začínajúci 26. - 28. apríla 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť  

Ochutnávka naživo


 
Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni)

Termín 1. modulu: 26. - 28. apríl 2017 v B. Bystrici/Tajove. 

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe. 

Prijímame prihlášky na jarný termín 26. - 27. apríla 2017

Chcem sa prihlásiť 

Každý problém, ktorý som  vyriešil, sa neskôr stal pravidlom na riešenie iných podobných problémov. 

René Descartes 

referencie >
Erika Bališová, MIBA Steeltec Vráble

V roku 2007 som absolvovala kurz systemického manažmentu organizovaného spoločnosťou Co/Man vedeného Klárou Giertlovou. Prístup systemického manažmentu ma veľmi oslovil. Preto pri prehodnocovaní môjho ďalšieho rozvoja ako HR manažéra po dohode so svojím nadriadeným som absolvovala niekoľko koučovacích stretnutí s Klárou Giertlovou.

Koučovacie stretnutia boli organizované v čase február – júl 2008 prostredníctvom skypu. Skype mi umožňoval maximálnu flexibilitu miesta a času stretnutia, čo som pri svojej vyťaženosti veľmi uvítala.Takýto spôsob koučovania nijako neovplyvnil kvalitu samotného koučingu, keďže systemický prístup je založený na človeku. Koučovaný si môže samostatne zvoliť miesto, v ktorom sa dobre cíti a dobre myslím tak, aby si vo veciach našiel svoj vlastný prístup.

Ak by ste chceli získať akékoľvek ďalšie informácie, budem rada, ak ma budete kontaktovať na telefónnom čísle 0902 972 409.