Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Slová sú ako nákladné mašiny, ktoré za sebou ťahajú vagóny plné svojich predchádzajúcich významov.

Steve de Shazer

o nás > náš tím >
Klára Giertlová, PCC - senior a mentor koučka, lektorka, konzultantka  PDF  Tlač  Email

PhDr. Klara Giertlova

PCC logo

 

 

 

 

Vzdelanie:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých (1985)
Manažérske kurzy OUBS – City University Bratislava (certifikátne kurzy Efektívny manažér, Finančný manažment, Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality, diplomový kurz Riadenie a rozvoj organizácie)

Ďalšie vzdelanie súvisiace so vzdelávaním a koučovaním:

Neurolingvistické programovanie (150 hodín, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť) 
Umenie pomáhať - systemický prístup ku klientovi, pomáhaniu a vlastnej profesijnej role (400 hodín, Institut pro systemickou zkušenost Praha, medzinárodný certifikát)
Videotréning interakcie (1 rok, medzinárodný certifikát)
Systemické koučovanie (150 hodín, Institut systemického koučování PS Extima Praha)

Brief Coaching (Krátkodobé koučovanie) 145 hodín, SolutionSurfers Luzern, Švajčiarsko, akreditované Medzinárodnou federáciou koučov ako ACTP). 

Účasť na workshopoch: Team Coaching with SolutionCircle (Kati Hankovszky Christiansen, PCC, Švajčiarsko), Coaching Mastery (Peter Szabo, MCC, Švajčiarsko), Cooperation (Ben Furman, Fínsko).    

Profesionálne skúsenosti:

Psychoterapeutka (9 rokov)
Riaditeľka organizácie - koučujúca manažérka (10 rokov)
Špecialistka pre ľudské zdroje (2 roky)
Lektorka a organizátorka vzdelávacích a rozvojových programov (od r. 1986)
Majiteľka, konateľka spoločnosti Co/Man, 1. systemická, B. Bystrica (od r. 2003)
Externá koučka (od r. 1998)

Odborné zameranie:

Vzdelávanie a koučovanie zamerané na osobnostný a profesijný rozvoj - rozvoj zručností, schopností a osobnostných vlastností manažérov (i zamestnancov), rozvoj koučovacích schopností a zručností u manažérov (koučovanie koučov), komunikácia a medziľudské vzťahy, životné a kariérové koučovanie, work/life balance, self-management, vedenie tímov, time management 4. generácie.

Ako koučujem a lektorujem: 

Celý svoj profesionálny život sa venujem podpore rozvoja ľudského potenciálu a darí sa mi to. Vo všetkých svojich doterajších činnostiach som stavala na rešpektujúcom, partnerskom prístupe k človeku (systemický prístup zameraný na riešenie).

Preto ani pri lektorovaní a koučovaní nepresadzujem „veľké a múdre pravdy“, ale hľadanie užitočného prieniku medzi rôznorodými praktickými skúsenosťami ľudí. Moje lektorovanie je teda viac skupinovým koučovaním než lektorovaním v pravom zmysle slova. Aj preto preferujem intenzívnu interaktívnu spoluprácu s menšími skupinami (5 – 8 ľudí).

V koučovaní som našla spojenie záľuby s prácou. Môj štýl koučovania je povzbudzujúci, provokačný, niekedy až „šibalský“. Je založený na hlbokej dôvere v schopnosť človeka rozoznať, čo je pre neho dobré a užitočné. Preto nemám pre svojho klienta žiadne "správne riešenia", ale ho sprevádzam hľadaním riešení, ktoré sú schodné pre neho a prijateľné pre jeho okolie. Pomáham mu nájsť aj v cieľoch organizácie naplnenie jeho osobných cieľov.

Pri lektorovaní ani pri koučovaní sa nesústredím na nezdary a zlyhania človeka, ale na objavovanie a posilňovanie jeho vlastných schopnosti, vďaka ktorým v živote už veľa situácií zvládol. Mám dlhoročnú skúsenosť, že táto cesta je pre ľudí príjemnejšia než zaoberanie sa ich nedostatkami a neúspechmi.

Súdenie ponechávam sudcom, diagnostiku ponechávam psychoterapeutom – ako koučka podporujem a posilňujem človeka v jeho zodpovednosti za svoje činy a schopnosti riadiť svoj vlastný život, vlastný výkon a vlastnú kariéru.

Moje ponímanie koučingu: Namiesto koučovania klienta koučujem s človekom.