Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP. 

Prijímame prihlášky na jarný beh začínajúci 26. - 28. apríla 2017 (1.modul)

Chcem sa prihlásiť  

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality! 

Prijímame prihlášky na jarný beh začínajúci 26. - 28. apríla 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť  

Ochutnávka naživo


 
Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni)

Termín 1. modulu: 26. - 28. apríl 2017 v B. Bystrici/Tajove. 

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe. 

Prijímame prihlášky na jarný termín 26. - 27. apríla 2017

Chcem sa prihlásiť 

Žiaden problém nemožno riešiť na tej úrovni poznania, ktorá ho vytvorila. 

Albert Einstein

O nás  PDF  Tlač  Email

o nasSme spoločnosťou ľudí, ktorých spája skúsenosť, že spoluprácou možno dosiahnuť viac než súperením.

Vieme, že dostatok informácií alebo dobrá rada nemusia vždy priniesť želaný výsledok. Aj to je dôvod, prečo je naším kľúčovým produktom práve koučovanie / koučing s manažérmi a odborné vzdelávanie v koučovaní.

Naša história

  • 2003 - Co/Man vznikla ako prvá a v tom čase jediná spoločnosť špecializujúca sa na koučovanie a budovanie koučovacej kultúry v organizáciách
  • 2004 - zakladateľka a majiteľka spoločnosti Klára Giertlová napísala a vydala prvú pôvodnú publikáciu o koučovaní - Manažovať a koučovať systemicky? Áno, ktorá bola prvou knihou o koučovaní napísanou v inom než svetovom jazyku  
  • 2005 - vytvorila prvý kurz profesionálneho koučovania, ktorý dala akreditovať u MŠ SR pod názvom Systemický manažment a koučovanie - dodnes ho v inovovanej a rozšírenej podobe vedie pod názvom Natívne koučovanie v systemickom manažmente 
  • 2005 - so svojím tímom zorganizovala prvú konferenciu o koučovaní s medzinárodnou účasťou (druhá nasledovala v r. 2006), čím založila tradíciu konania takýchto konferencií na Slovensku
  • 2005 - iniciovala založenie Slovenskej asociácie koučov (SAKo, vznikla v r. 2006), ktorú viedla ako predsedníčka do februára 2009 a v ktorej dodnes pôsobí ako členka predsedníctva a členka akreditačno-certifikačnej komisie
  • 2007 - s 3 kolegami sme založili tiež slovenskú pobočku Medzinárodnej federácie koučov (International Coach Federation, 2007)
  • 2008 - začali sme budovať Tajovskú koučovňu, kde sa sila prírody spája s múdrosťou vekov, aj preto sa nám tu dobre koučuje, kurzuje premýšľa a tvorí.  

Naša vízia

Koučingová kultúra na Slovensku je samozrejmosťou. Manažéri sa stávajú nositeľmi hodnôt rešpektu, partnerstva a dôvery v ľudský potenciál.