Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Objav, čo funguje a rob toho viac.

Steve de Shazer

naše služby > kurzy a semináre >
ZÁKLADNÝ KURZ KOUČINGU AKREDITOVANÝ ICF

BRIEF COACHING PURE (Krátke koučovanie s dlhodobým účinkom)

Cieľ kurzu, organizačné informácie

logo ACSTHPolročný základný kurz Brief Coaching PURE (4x3 dni) vám umožní rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF - Medzinárodnou federáciou koučov. Osvojíte si v ňom základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie.

Už po absolvovaní základného stupňa PURE získavate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov.

Po ukončení stupňa PURE môžete:

  • získavať koučovskú prax a pripravovať sa na certifikáciu ACC (ICF) alebo KcS (SAKo)
  • plynulo pokračovať v nadstavbových kurzoch PLUS a PRO (ACTP) v ktorých sa naučíte koučovať na profesionálnej úrovni a osvedčíte to priamo na kurze v závere stupňa PRO absolvovaním medzinárodnej skúšky ICF na úrovni Professional Certified Coach - PCC.

Termíny a miesto začiatku: v sekcii Aktuality (ľavý stĺpec).

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Účastníci

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, lektori, interní aj externí kouči (súčasní aj budúci). Kurz je rozšírením kvalifikácie pre pedagógov, psychológov, pomáhajúcich profesionálov, športových trénerov a mentálnych koučov.

Kurzová skupina: zvyčajne 8 - 9 účastníkov, maximálny počet 15 (2 lektori).

Čo získate absolvovaním kurzu

  1. základnú kvalifikáciu pre koučovanie - či ho chcete využívať ako manažér/líder, interný / externý profesionálny kouč, lektor, pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, iný pomáhajúci profesionál alebo športový tréner
  2. silné odborné zázemie - už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie (SOLWorld) a tiež súčasťou skupiny SolutionSurfers Slovensko na FB.

Obsah kurzu

Je to jeden z mála kurzov, kde sa môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Získavate v ňom preto dvojnásobný úžitok.

Počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou a zábavnou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy. 

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA MODULOV (nájdete v nej hlavné témy modulov PURE aj prehľadnú tabuľku všetkých stupňov kurzu a ich cien)

Medzi modulmi: vedenie koučovacích rozhovorov a ich reflexia, práca v učiacich sa dvojiciach/trojiciach a telekonferenčné koučovanie/konzultácie s lektorkou, štúdium odporúčanej literatúry.

Osvedčenie

logo ACSTHKurz nekončí záverečnou skúškou. Za účasť a splnenie všetkých kurzových povinností dostanete medzinárodne platné osvedčenie hodín špecifického koučovského vzdelávania ACSTH spĺňajúceho medzinárodné štandardy (ICF Approved Coach Specific Training Hours).

Prihláška, uzávierky, registrácia

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Ceny:

  • Brief Coaching PURE základný (4x3 dni): 2920 € + 20% DPH, spolu 3504 €.
  • V cene kurzu je zahrnuté bohaté občerstvenie, cena nezahŕňa ubytovanie a stravu (obedy a večere).

Garancie

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval. Jediná podmienka vrátenia peňazí je oznámiť toto rozhodnutie osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo písomne (e-mailom) najneskôr do 7 kalendárnych dní od jeho ukončenia.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Kurzy pre firmy

Miesto konania, termín, počet účastníkov, cena: podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

 

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF - Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, ...)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), riaditeľ a supervízor kurzu, zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Vedie koučovacie programy po celom svete, osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Kontakt:

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916
fax.: +421 48 423 16 72