Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Objav, čo funguje a rob toho viac.

Steve de Shazer

naše služby > kurzy a semináre >
Čo je to "Prístup zameraný na riešenie"? Zažijete ho na workshope

KEĎ HOVORIA DVE RUKY (výzva pre každého, kto žije a pracuje s ľuďmi)  

Chcem sa prihlásiť  

Cieľ aktivity

"Väčšina problémov sveta je spôsobená rozdielom medzi tým, ako funguje príroda a tým, ako myslia ľudia".

Tento revolučný objav Gregory Batesona, prírodovedca, antropológa, kybernetika, ekológa a etnológa, vyjadruje hlavný rozpor medzi zaužívanými vzorcami ľudského myslenia a prirodzeným prístupom zameraným na riešenie (Solution-focused, SF).

Poznatky a skúsenosti získané na workshope môžete aplikovať do svojej praxe okamžite - už počas nácviku.

Budete sami prekvapení, ako rýchlo dokážete využívať SF princípy v praxi - čo je jedným z dôkazov toho, že ich prirodzene v sebe máme, len sme ich "prehlušili" naučenými vzorcami myslenia.        

Chcem sa prihlásiť 

Cieľová skupina

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, členovia riadiacich a dozorných orgánov spoločností. Všetci ľudia, ktorí zodpovedajú za nájdenie riešení pri plnení cieľov a chcú pritom byť maximálne účinní.

Obsahová náplň

Na workshope si môžete osvojiť východiská a jednoduchý model prístupu zameraného na riešenie. Už počas workshopu budete môcť sledovať, prečo vám práve tento prístup umožní spolužiť a spolupracovať s ľuďmi ľahšie a produktívnejšie.

Solution-focused princípy a techniky uľahčujú a skracujú cestu k nájdeniu optimálnych riešení. Umožňujú smerovať energiu konštruktívne, na dosiahnutie udržateľných výsledkov, s využitím prítomných zdrojov.  

Hlavné témy: 

- Čo je to prístup zameraný na problém a kedy je účinný  

- Z akých poznatkov a skúseností vychádza prístup zameraný na riešenie

- Kedy je účinný prístup zameraný na riešenie a čo prináša jednotlivcovi

- Prečo je užitočné tento prístup používať aj v medziľudskej interakcii 

- Čo môže napomôcť osvojeniu si prístupu zameraného na riešenie

- Ako sa prejavuje prístup zameraný na riešenie v živote a v práci

(všetky témy sa spracovávajú cez živú interakciu medzi účastníkmi navzájom)

Dokument

Potvrdenie o účasti (na vyžiadanie)

Trvanie

14:00 - 18:00 

Prihláška a uzávierka

Chcem sa prihlásiť  

Uzávierka: 14 dní pred dátumom workshopu   
Termín začiatku najbližšieho workshopu nájdete v sekcii Aktuality. Ak aktuálny termín nie je uvedený, stále je možné sa prihlásiť a počkať na naplnenie minimálneho počtu prihlášok pre realizáciu workshopu (približne raz za polrok).      

Cena bez DPH

€ 90,00, dvojica 150,00.     

V cene je zahrnutý pitný režim.  

Cena s DPH

€ 118,00 dvojica 180,00.  

Miesto konania

Bratislava.

Pre minimálne 10 účastníkov z jednej spoločnosti alebo jedného regiónu urobíme workshop kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR.  

Kontaktná osoba

PhDr. Klára Giertlová, PCC, 0905 726 916

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript