Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Objav, čo funguje a rob toho viac.

Steve de Shazer

naše služby > kurzy a semináre >
KURZ KOUČOVANIA pre manažérov a lídrov

MANAŽÉR AKO LÍDER A KOUČ / BRIEF LEADERSHIP COACHING (6 dní) 

Chcem sa prihlásiť   

Cieľ a organizácia kurzu

Kurz stavia na vašich doterajších schopnostiach a zručnostiach a pomáha vám rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča podľa ICF - Medzinárodnej federácie koučov. 

V tomto kurze sa môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Očakávajte veľa praxe, trochu metodiky a minimum teórie, aj to podané hravou, zábavnou formou. Žiadne hranie rol ani umelé modelové situácie - už od prvého modulu pracujeme s reálnymi klientmi a ich autentickými témami. 

Kurz možno absolvovať v dvoch 3-dňových alebo troch 2-dňových moduloch. Odstupy medzi modulmi: 6 – 8 týždňov.

Kurz prebieha v slovenskom jazyku, nie je potrebné tlmočenie.

Cieľová skupina

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, supervízori, lektori, interní aj externí koučovia, ktorí sa chcú učiť koučovať krátko, jednoducho a pritom účinne.  

Chcem sa prihlásiť    

Čo získate absolvovaním kurzu

  1. kvalitné základy koučovania pre využitie v manažérskom i profesionálnom kontexte
  2. silné odborné zázemie - ako absolvent kurzu sa stanete súčasťou stále rastúcej komunity profesionálov zameraných na riešenie (Solution-focused). 
  3. možnosť plynulo (alebo do 2 rokov od ukončenia) pokračovať v kurzoch akreditovaných ICF až po certifikát z kurzu ACTP ukončeného skúškou na úrovni PCC 

Obsahová náplň

Počas kurzu získa účastník základné informácie o brief coachingu, natívnom koučovaní a host leadershipe, ako aj účinné nástroje na vedenie efektívneho koučovacieho rozhovoru v jeho vlastnom pracovnom kontexte.  

 

Kľúčové témy kurzu:

 

Metodika brief koučingu, inštrumentárium (cca 20% obsahu): Prvky a štruktúra koučovacieho rozhovoru zameraného na riešenie. Začínanie rozhovoru v dvoch kontextoch, formulovanie cieľov, vytvorenie kontraktu. Pýtanie sa a počúvanie. Kde hľadať zdroje pre riešenia a ako ich posilňovať. Meranie a nástroje merania. Techniky ukončovania rozhovoru... 

 

Prax a jej reflexia (cca 75 % obsahu) - Rozvoj a posilňovanie koučovských schopností v praxi, nácvik kľúčových koučovacích zručností v reálnych rozhovoroch. Reflektovanie vlastného koučovania.  

 

Teoretický a vedecký základ (cca 5 % obsahu) - Koučovanie a jeho miesto v systéme podpory profesijného a osobného rozvoja ľudí. Systemický manažment, úvod do natívneho manažmentu a koučovania. 3 modely koučovania, 3 koncepty leadershipu (Mark McKergow) a ich prejavy v manažérskej praxi. 

 

Práca v medzičase medzi modulmi (odporúčaná): 

  • Priebežné vedenie koučovacích rozhovorov.
  • Štúdium odporúčanej odbornej literatúry.    
  • Posilňovanie pokrokov a objavov spôsobom zameraným na riešenie - učiace sa dvojice/trojice.  

Osvedčenie

Kurz nekončí skúškou, potvrdenie o účasti sa vystavuje len na požiadanie. Účastník kurzu však získava kredity započítateľné v ktoromkoľvek akreditovanom kurze koučovania spoločnosti Co/Man a SolutionSurfers. 

Termín konania

Dátum začiatku najbližšieho otvoreného kurzu nájdete v sekcii Aktuality. Termíny konania ďalších modulov dohoduje lektorka s účastníkmi počas 1. modulu tak, aby vyhovovali všetkým účastníkom.

Rozvrh modulu


3-dňový modul (s prestávkami na obed a večeru):
  • 1. deň: 13:00 - 20:00
  • 2. deň: 08:30 - 20:00 
  • 3. deň: 08:30 - 13:00.  

2-dňový modul končí v druhý deň na obed. Malé úpravy časového rozvrhu možné (po dohode v skupine). 

Uzávierka prihlášok

Prvá uzávierka: 6 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. 

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby vo výške minimálne 50 % ceny kurzu. Poradie záväznej registrácie závisí od poradia, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.   

Chcem sa prihlásiť  

Cena kurzu

  • 1500 € + 20% DPH, spolu 1800 €    

Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, kurzové materiály a pomôcky, technické zabezpečenie, občerstvenie počas prestávok, vystavenie potvrdenia o účasti v kurze (na požiadanie). Získané kredity sa po doplnení medzičasových úloh započítavajú v pokračovacích kurzoch akreditovaných ICF a uznaných SAKo. 

Garancia: V prípade, že účastník sa po 1. module rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované a zaplatené moduly. Ak bude dôvodom jeho odstúpenia z kurzu nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.   

Chcem sa prihlásiť  

Miesto konania

Koučovacie a vzdelávacie stredisko Co/Man v Tajove

V prípade uzatvoreného kurzu kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR - podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

 

Klára Giertlová, PhDr., PCC, lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF - Medzinárodnej federácie koučov, vyše 900 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, ...)    

Kontakt:

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916
fax.: +421 48 423 16 72