Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Každý problém, ktorý som  vyriešil, sa neskôr stal pravidlom na riešenie iných podobných problémov.

René Descartes

naše služby > kurzy a semináre >
UCELENÝ KURZ KOUČOVANIA (biznis aj life) - rozšírený na 20 dní

NATÍVNE KOUČOVANIE v systemickom manažmente (20 dní, inovovaný a rozšírený kurz SYSTEMICKÝ MANAŽMENT A KOUČOVANIE)  

O kurze v skratke

Inovovaná verzia osvedčeného slovenského kurzu, ktorý od roku 2005 absolvovalo množstvo slovenských a českých manažérov a koučov.

Ucelený kurz, ktorý vám pomôže osvojiť si myslenie zamerané na riešenie a rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF - Medzinárodnou federáciou koučov. To všetko sa udeje na pozadí natívneho prístupu (autorka Klára Giertlová) a hostiteľského vodcovstva (Host Leadership, autor Mark McKergow, UK).

Kurz je rozdelený do 7 modulov (6x3, 1x2 dni). Odstupy medzi modulmi: 4 – 8 týždňov.  

V tomto kurze sa môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Očakávajte veľa praxe, trochu metodiky a minimum teórie, aj to podané hravou, zábavnou formou. Žiadne hranie rol ani umelé modelové situácie - už od prvého modulu pracujeme s reálnymi klientmi a ich autentickými témami. 

Kurz prebieha v slovenskom jazyku, nie je potrebné tlmočenie.

Chcem sa prihlásiť 

Cieľová skupina

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, lektori, interní aj externí koučovia.

Ľudia, ktorí majú chuť si prostredníctvom množstva praxe osvojovať koučovské myslenie a zručnosti v malej skupine vzájomne si pomáhajúcich a vnútorne motivovaných ľudí.

Čo získate absolvovaním kurzu

  1. koučovské zručnosti všeobecne, ale tiež špeciálne pre manažérsku prax, koučovské myslenie. 
  2. viac času - ušetríte ho sebe i svojim klientom či spolupracovníkom, pretože budete vedieť koučovať krátko, stručne, a pritom účinne.
  3. dobré meno - klienti a spolupracovníci budú vaše koučovanie vnímať ako rešpektuplné, užitočné a praktické, smerujúce priamo k riešeniam. Budete vo výhode oproti koučom z tých škôl, ktoré koučovanie komplikujú typológiami, diagnostikami, analyzovaním problémov a príčin zlyhaní...)
  4. silné odborné zázemie - ako absolvent kurzu sa stanete súčasťou stále rastúcej komunity profesionálov zameraných na riešenie (Solution-focused).

Chcem sa prihlásiť 

Obsahová náplň

Kurz ponúka manažérovi účinné nástroje, ako spolupracovať s ľuďmi ľahšie a príjemnejšie. Podporuje jeho schopnosť vytvárať na pracovisku prostredie, v ktorom je široký priestor pre sebamanažment a sebarozvoj.

 

Kurz je vhodný aj na prípravu profesionálnych koučov, pretože jeho obsahová štruktúra zodpovedá požiadavkám ICF - Medzinárodnej federácie koučov na špecifické koučovské vzdelávanie.

 

Kľúčové témy a členenie kurzu do modulov a stupňov nájdete v tomto prehľade. 

 

Osvedčenie

Úspešný absolvent celého kurzu získava osvedčenie, ktoré potvrdzuje absolvovanie 126 hodín špecifického vzdelania v koučovaní,  zamerané na rozvoj 11 kľúčových kompetencií kouča definovaných ICF.   

Kurz je pripravený na akreditáciu u Slovenskej asociácie koučov (SAKO).    

Absolvovanie prvých 3 modulov je podmienkou pre uznanie minimálneho koučovského vzdelania potrebného pre členstvo v SAKo. 

Po dokladovaní požadovanej praxe a spolupráce s mentorom sa môžete uchádzať o certifikáciu u SAKo.

Po úspešnom absolvovaní kurzu a získaní potrebnej praxe môžete tiež požiadať o certifikáciu ACC (Associate Certified Coach) alebo PCC (Professional Certified Coach) u ICF portfólio cestou.  

 

Termín konania

Dátum začiatku najbližšieho otvoreného kurzu nájdete v sekcii Aktuality. Označuje termín prvého 3-dňového modulu. 

Kurz trvá spravidla 9 - 12 mesiacov. Termíny konania druhého a ďalších modulov dohoduje lektorka s účastníkmi počas 1. modulu tak, aby vyhovovali všetkým účastníkom.

Rozvrh modulu

  • 1. deň 12:30 - 20.00
  • 2. deň 09:00 - 20.00
  • 3. deň 08:30 - 13:00

Prestávka na obed 1,5 hodiny, prestávka na večeru 1 hodina. Časový rozvrh modulov možno upraviť po dohode v skupine. 

Uzávierka prihlášok

Prvá uzávierka: 6 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. 

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly. Poradie záväznej registrácie závisí od poradia, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.   

Chcem sa prihlásiť 

Cena kurzu

  • 1. modul 750 € + 20% DPH, ceny ďalších modulov nájdete v tabuľkovom prehľade modulov a stupňov
  • Celý kurz je možné hradiť na splátky. Za 2. a každú ďalšiu splátku účtujeme manipulačný poplatok 15 EUR + DPH. 
  • Kurz si môžete rozdeliť aj do 2 účtovných období - napr. 1. stupeň absolvovať v tomto roku, ostatné stupne v nasledujúcom roku. Pri úhrade celého kurzu vopred ušetríte v porovnaní s úhradou po častiach 500 EUR + DPH.
Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, štartovací balík, kurzové materiály, technické zabezpečenie, bohaté občerstvenie počas prestávok, konzultácie resp. koučovanie s lektorkou v medzičasoch, slávnostné ukončenie kurzu, vystavenie osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu.  

Garancia: V prípade, že účastník sa po 1. module rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované a zaplatené moduly. Ak bude dôvodom jeho odstúpenia z kurzu nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.   

Chcem sa prihlásiť  

Miesto konania

Banská Bystrica/Tajov  

V prípade uzatvoreného kurzu kdekoľvek na Slovensku alebo v ČR - podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

 

PhDr. Klára Giertlová, PCC, lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International pre SR a ČR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR a ČR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF - Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1400 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, ...)    

Kontakt:

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916
fax.: +421 48 423 16 72