Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Človeka oslov vždy najprv cez jeho zdroje.

Insoo Kim Berg

naše služby > kurzy a semináre >
ROČNÝ KURZ KOUČINGU AKREDITOVANÝ ICF

BRIEF COACHING (Krátke koučovanie s dlhodobým účinkom) 

Cieľ kurzu, organizačné informácie 

actp

20-dňový výcvikový program Brief Coaching (ACTP) vám pomôže osvojiť si koučovské myslenie a rozvíjať sa vo všetkých 11 kľúčových spôsobilostiach kouča definovaných ICF - Medzinárodnou federáciou koučov. 

Celý program trvá približne 1 rok. Môžete ho absolvovať ako celok kontinuálne, prípadne pomalším tempom po jednotlivých stupňoch, rozložených do viacerých účtovných období.  

Pozostáva z 3 stupňov rozdelených do 8 modulov, s odstupmi 4 - 8 týždňov.

  • Základný stupeň PURE: 4x3 dni.
  • Mentoringový stupeň PLUS: 2x3 dni. 
  • Skúškový stupeň PRO: 1+1 deň. 

Termíny a miesto začiatku: v sekcii Aktuality (ľavý stĺpec titulnej stránky)

Celý kurz prebieha na Slovensku a v slovenskom jazyku, vrátane záverečnej skúšky s Dr. Petrom Szabóm, MCC, SolutionSurfers Švajčiarsko.  

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ  

Účastníci

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, lektori, interní aj externí kouči (súčasní aj budúci).

Kurzová skupina: zvyčajne 8 - 9 účastníkov, maximálny počet 15 (2 lektori).  

Čo získate absolvovaním kurzu ACTP

  1. všetky kompetencie kouča - úspešný absolvent ACTP koučuje na konzistentnej profesionálnej úrovni v súlade s medzinárodnými štandardmi - či používa koučovanie ako manažér/líder alebo ako profesionálny kouč 
  2. čas - budete vedieť koučovať krátko, stručne, a pritom účinne.
  3. dobré meno - klienti a spolupracovníci budú vaše koučovanie vnímať ako rešpektuplné, užitočné a praktické, smerujúce priamo k riešeniam. 
  4. silné odborné zázemie - už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie (SOLWorld) a tiež riadnymi členmi SAKo aj ICF. 

Obsah kurzu 

Je to jeden z mála kurzov, kde sa môžete učiť koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu. Získavate v ňom preto dvojnásobný úžitok. 

Počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou a zábavnou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy.  

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA MODULOV (nájdete v nej hlavné témy modulov aj prehľadnú tabuľku stupňov a ich cien)

Medzi modulmi: vedenie koučovacích rozhovorov a ich reflexia, práca v učiacich sa dvojiciach/trojiciach a telekonferenčné koučovanie/konzultácie s lektorkou, štúdium odporúčanej literatúry.  

Osvedčenie

actp

V závere celého kurzového programu (20 dní) absolvujete medzinárodnú certifikačnú skúšku a získate medzinárodne platný certifikát o absolvovaní ACTP (ICF). Tento certifikát potvrdzuje, že koučujete v súlade s medzinárodnými štandardmi na úrovni Professional Certified Coach (PCC). 

Po absolvovaní časti kurzu bez skúšky (napr. len stupeň PURE) dostanete medzinárodné osvedčenie o absolvovaní príslušného počtu hodín špecifického koučovského vzdelávania ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours). 

Prihláška, uzávierky, registrácia 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.   

Cena

5600 € + 20 % DPH, spolu 6720 € (cena platí pri úhrade celého kurzu vopred). Oproti úhrade po jednotlivých stupňoch (PURE, PLUS, PRO) ušetríte 380 € + 20 % DPH.  
Ceny jednotlivých stupňov nájdete v tabuľke OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA MODULOV 

V cene kurzu je zahrnuté bohaté občerstvenie. Ubytovanie a strava nie sú v cene kurzu - platia sa osobitne vo zvolenom ubytovacom a stravovacom zariadení. 

Garancie

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. Jedinou podmienkou uplatnenia tejto garancie je oznámiť takéto rozhodnutie buď osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo e-mailom najneskôr do 7 dní od ukončenia 1. modulu, 

V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval.      

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ 

Kurzy pre firmy

Miesto konania, termín, počet účastníkov, cena: podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

 

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF - Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, ...)    

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), riaditeľ a supervízor kurzu, zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Vedie koučovacie programy po celom svete, osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.   

Kontakt:

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

tel: +421 48 423 16 72
mobil: +421 905 726 916
fax.: +421 48 423 16 72