Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Žiaden problém nemožno riešiť na tej úrovni poznania, ktorá ho vytvorila. 

Albert Einstein

naše služby > koučovanie >
Koučovanie - intenzívne a sústredene  Tlač

Koučovacie pobyty 

Množstvo manažérov, zamestnancov a tímov už z vlastnej skúsenosti pozná účinnosť profesionálneho koučovania. Viete si predstaviť niečo ešte užitočnejšie? Je to koučovací pobyt, kde sa intenzívne venujete práci na vašich najdôležitejších cieľoch a pritom sa zároveň staráte o seba, svoju dlhodobú produktivitu.

Koučovací pobyt - čo je to a ako prebieha? 

Koučovací pobyt môže trvať jeden deň alebo viac dní - presne toľko, koľko si vyžaduje práca na vašom cieli a starostlivosť o samého seba. Z koučovacieho ppobytu odídete s jasnou predstavou o vašich ďalších dňoch a mesiacoch, s jasne zoradenými priroritami a plní chuti pracovať na tom, čo ste si predsavzali. 

Odídete ako znovuzrodení, a stále to budete vy - neopakovateľný a jedinečný človek, ktorý sa postaral o seba, ujasnil si svoje miesto v systéme a má silu sa ďalej starať o seba aj o zvyšok svojho jedinečného sveta. 
 

Komu môže byť koučovací pobyt užitočný?   

Majiteľom firiem, manažérom všetkých úrovní, členom riadiacich a dozorných orgánov spoločností. Všetkým ľuďom, ktorí zodpovedajú za nájdenie riešení pri plnení cieľov.  
 

Obsahová náplň  

Koučovací pobyt je maximálne individualizovaný formát - nie je to seminár ani kurz, ale spoluvytváraná aktvita, kde ciele aj obsah (témy) určuje samotný klient. Kouč k tomu pridáva rámec - prostredie, čas, proces a svoju znalosť koučovacej práce s cieľmi, témami a zdrojmi klienta.
Pomáha pritom odhaľovať a posilňovať prítomné zdroje a využívať ich pri dosahovaní cieľov a budovaní nových riešení (spravidla systémových, s trvalým alebo aspoň dlhodobým výsledkom). 

Kde sa koučovacie pobyty realizujú?      

Ako optimálne miesto pre organizovanie koučovacích pobytov sa osvedčuje tiché prírodné prostredie obce Tajov pri Banskej Bystrici, kde sme vybudovali malé, komorné koučovacie stredisko s možnosťou ubytovania pre 10 hostí. 
 

Ktorí kouči ma/nás budú koučovacím pobytom sprevádzať? 

Podľa počtu účastníkov koučovacieho pobytu vám koučovacie služby poskytuje jeden alebo dvaja profesionálni kouči spoločnosti Co/Man. Jednou z nich bude vždy PhDr. Klára Giertlová, PCC (ICF), majiteľka spoločnosti a medzinárodne certiikovaná brief koučka a lektorka, zakladajúca predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (2006) a zakladajúca členka ICF Slovak Chapter (2007).