Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Ako si vzájomne pomôcť k tímovým úspechom

LETNÁ ŠKOLA PEER COACHINGU (2 dni)

Chcete sa v tíme rozvíjať spoločne, vzájomne a s ľahkosťou?

Dva dni v Tajovskej koučovni vás posunú o úroveň vyššie...

Práve toto potrebujeme (termín dohodou)


 
Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Neopravuj, čo nie je pokazené. Rob to, čo funguje. Ak to nefunguje, rob niečo iné. 

Insoo Kim Berg a Steve de Shazer 

Naše služby  Tlač

Potreby našich zákazníkov z podnikateľskej aj nepodnikateľskej sféry uspokojujeme systémovo a projektovo - od identifikácie potrieb cez plánovanie, realizáciu až po vyhodnotenie účinnosti našej práce.

Rozvoj organizácií, tímov a jednotlivcov sme pripravení podporiť prostredníctvom nasledujúceho portfólia služieb:

  • koučovanie – individuálne aj skupinové, systemické aj tradičné, externé aj interné, osobné, telefonické aj e-mailové, chat i voice chat
  • kurzy, semináre, výcviky – profesionálne a manažérske koučovanie, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, vedenie ľudí a budovanie tímu, komunikácia, lektorské zručnosti, budovanie vzťahov so zákazníkmi, riešenie reklamácií, prevencia a riešenie konfliktov, rovnováha pracovného a osobného života, osobný rozvoj, atď.
  • videotréning interakcie
  • konzultačné služby
  • konferencie o koučovaní - 2005 (organizátor), 2006 (organizátor), 2008 (partner konferencie)