Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Slová sú ako nákladné mašiny, ktoré za sebou ťahajú vagóny plné svojich predchádzajúcich významov.

Steve de Shazer

Naše služby  Tlač

Potreby našich zákazníkov z podnikateľskej aj nepodnikateľskej sféry uspokojujeme systémovo a projektovo - od identifikácie potrieb cez plánovanie, realizáciu až po vyhodnotenie účinnosti našej práce.

Rozvoj organizácií, tímov a jednotlivcov sme pripravení podporiť prostredníctvom nasledujúceho portfólia služieb:

  • koučovanie – individuálne aj skupinové, systemické aj tradičné, externé aj interné, osobné, telefonické aj e-mailové, chat i voice chat
  • kurzy, semináre, výcviky – profesionálne a manažérske koučovanie, riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, vedenie ľudí a budovanie tímu, komunikácia, lektorské zručnosti, budovanie vzťahov so zákazníkmi, riešenie reklamácií, prevencia a riešenie konfliktov, rovnováha pracovného a osobného života, osobný rozvoj, atď.
  • videotréning interakcie
  • konzultačné služby
  • konferencie o koučovaní - 2005 (organizátor), 2006 (organizátor), 2008 (partner konferencie)