@   Odoberať občasník

Brief Coaching I. – PURE (ACSTH)

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu?
V polročnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetkých 11 kľúčových spôsobilostí kouča podľa ICF.
Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov. 


Čo získate absolvovaním kurzu:

 • základnú kvalifikáciu pre koučovanie – či ho chcete využívať ako manažér/líder, interný / externý profesionálny kouč, lektor, pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, iný pomáhajúci profesionál alebo športový tréner/mentálny kouč.
 • silné odborné zázemie – už počas kurzu sa môžete stať súčasťou stále rastúcej celosvetovej komunity profesionálov zameraných na riešenie (SOLWorld) a tiež súčasťou skupiny SolutionSurfers Slovensko.

Termíny a miesto začiatku

Kurz Brief Coaching je produktom inštitútu SolutionSurfers International so sídlom v Luzern (Švajčiarsko) a Klára Giertlová je akreditovanou lektorkou a partnerkou tohto inštitútu pre SR a ČR.


Po ukončení stupňa PURE

 1. ako kouč – profesionál (externý alebo interný)
  • môžete získavať ďalšiu koučovskú prax a za pomoci mentoringu a supervízie sa pripravovať sa na certifikáciu SAKo alebo ICF… alebo
  • pokračovať v kurzoch Brief Coaching PLUS a PRO (ACTP), v ktorých sa naučíte koučovať na profesionálnej úrovni a osvedčíte to priamo v závere stupňa PRO absolvovaním medzinárodnej skúšky ICF na úrovni Professional Certified Coach – PCC.
 2. ako manažér/ka alebo pomáhajúci/a profesionál/ka môžete získavať prax v koučovaní a popritom postupne zvyšovať účinnosť a prirodzenosť svojho koučovania absolvovaním nadstavbového kurzu Natívne koučovanie.

Obsah kurzu a možnosti certifikácie ICF, SAKo

V kurze sa učíte koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu vedenia kurzu – získavate v ňom preto dvojnásobný úžitok.

Počas modulov: veľa praxe, dostatok metodiky a minimum teórie, podanej hravou formou. Živé koučovanie (aj s externými klientmi) na autentické témy.

OBSAH MODULOV A CERTIFIKÁCIA (tabuľkový prehľad kurzu)

Medzi modulmi: reálne koučovanie, reflexia praxe v učiacich sa dvojiciach/trojiciach, telekonferencie s lektorkou, štúdium odporúčanej literatúry.

Účastníci, skupina

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, lektori, interní aj externí profesionálni kouči (súčasní aj budúci).

Pedagógovia, psychológovia, pomáhajúci profesionáli, športoví tréneri, mentálni kouči.

Kurzová skupina: zvyčajne 8 – 9 účastníkov, maximálny počet 15 (2 lektori).

Osvedčenie

Základný kurz Brief Coaching I. – PURE nekončí záverečnou skúškou. Za účasť a splnenie všetkých kurzových povinností dostanete medzinárodne platné osvedčenie hodín špecifického koučovského vzdelávania ACSTH spĺňajúceho medzinárodné štandardy (ICF Approved Coach Specific Training Hours).

Cena a garancie

Brief Coaching I. – PURE,  4×3 dni: 2920 € + 20% DPH, spolu 3504 €.

V cene kurzu je zahrnuté bohaté občerstvenie, cena nezahŕňa ubytovanie a stravu (obedy a večere).

Ak sa účastník počas 1. modulu rozhodne v kurze nepokračovať, vrátime mu zostávajúcu cenu za neabsolvované a zaplatené moduly. V prípade nespokojnosti s kvalitou kurzu mu vrátime aj úhradu za 1. modul, ktorý absolvoval. Jediná podmienka vrátenia peňazí je oznámiť toto rozhodnutie osobne najneskôr na konci 1. modulu alebo písomne (e-mailom) najneskôr do 7 kalendárnych dní od jeho ukončenia.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prihláška, uzávierky, registrácia

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Prvá uzávierka: 8 týždňov pred začiatkom kurzu, druhá uzávierka: 4 týždne pred začiatkom kurzu. Medzi uzávierkami prijímame platby a vytvárame kurzovú skupinu.

Účastník je záväzne zaregistrovaný po úhrade platby za minimálne 2 moduly, a to v poradí, v akom platby prichádzajú na bankový účet Co/Man.

Kurzy pre firmy

Miesto konania, termín, počet účastníkov, cena: podľa dohody s objednávateľom.

Odborná garancia kurzu

PhDr. Klára Giertlová, Professional Certified Coach (ICF), lektorka kurzu, partnerka inštitútu SolutionSurfers International v SR, odborná garantka kurzu Brief Coaching v SR a ČR. Zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (do febr. 2009), členka ICF – Medzinárodnej federácie koučov, vyše 1500 hodín koučovskej praxe. Autorka prvej publikácie o koučovaní napísanej v slovanskom jazyku (2004) a mnohých článkov o koučovaní (eTrend, ZISK, Manažér, Progres Letter, …)

Dr. Peter Szabó, Master Certified Coach (ICF), riaditeľ a supervízor kurzu, zakladateľ inštitútu SolutionSurfers International, Luzern, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku, dlhoročný člen hodnotiacej komisie pri skúškach ICF. Vedie koučovacie programy po celom svete, osobne vyškolil a mentorovoal niekoľko tisíc koučov, jeho knihy o koučovaní boli preložené do 10 jazykov.

Prihlásiť sa do ACSTH alebo ACTP?

ICF - Medzinárodná federácia koučov akredituje 3 typy vzdelávania v koučovaní:

 • ACSTH - čiastkové vzdelávanie, z ktorého si môžete vyskladať základné vzdelanie kouča a pripraviť sa na skúšku ACC.
 • ACTP - ucelený výcvikový program, vrátane mentoringu aj komplexnej medzinárodnej záverečnej skúšky PCC (skúšku ACC nemusíte robiť, lebo ACC je začiatočnícka úroveň a v tomto programe sa učíte koučovať profesionálne)
 • CCE - ďalšie vzdelávanie pre praktizujúcich koučov - rozširovanie a prehlbovanie doterajšieho vzdelania.

ACTP obsahuje aj ACSTH ACTP obsahuje aj ACSTH
tvorba web stránok