@   Odoberať občasník

Kurzy, workshopy, semináre

Vzdelávacie a rozvojové podujatia vedieme tak, aby ste sa v nich mohli učiť z obsahu aj z procesu.
Robíme to až prekvapivo dôsledne a práve vďaka tomu si od nás odnesiete viacnásobný úžitok.
Môžete si byť istí, že odídete osobne posilnení a všetko, čo ste s nami zažili, môžete ihneď začať využívať v práci i mimo nej.

Kurzy

Kids’ Skills – koučovanie detských zručností

6-dňový ucelený výcvik v koučovaní detských zručností vychádza z poznania, že deti nemajú problémové správanie, ale im zatiaľ chýbajú potrebné zručnosti.
Jeho autorom je skúsený fínsky terapeut a kouč Ben Furman a na Slovensko ho prinášame v spolupráci s našimi partnermi - kolegami z DALETu Olomouc.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coaching I. – PURE (ACSTH)

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu?
V polročnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetkých 11 kľúčových spôsobilostí kouča podľa ICF.
Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov. 

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coaching I. – III. (ACTP)

Po absolvovaní tohto 3-stupňového kurzu budete vedieť koučovať podľa vysokých medzinárodných štandardov - bez ohľadu na to, či ste koučujúci manažér, externý či interný kouč.
Môžete ho absolvovať ako celok alebo len niektorú jeho časť (akreditovanú ako ACSTH, CCEU).
Kurz slúži aj ako ucelená odborná príprava na medzinárodnú certifikáciu v koučovaní. V jeho závere môžete absolvovať certifikačnú skúšku ICF na úrovni PCC (Professional Certified Coach).

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Manažér ako líder a kouč

Ste manažér/líder a potrebujete koučovať účinne, aj keď máte na to len pár minút?
Praktické základy koučovania zameraného na riešenie pre účinnejšie vedenie ľudí.
Čistý koučovací proces a nástroje, použiteľné počas bežných denných interakcií manažéra/lídra s členmi jeho tímu.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

SALES COACHING – Koučovanie predaja

Kurz koučovania pre manažérov predaja, 4 x 2 dni s odstupmi 4 - 8 týždňov.
Kurz stavia na vašich doterajších skúsenostiach v predaji a manažovaní predaja, a rozširuje ich o vybrané spôsobilosti kouča, užitočné pre prácu s tímom predajcov.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Natívne koučovanie

Ucelený kurz koučovania (biznis aj life) trvajúci 20 dní.
Rozšírená a inovovaná verzia osvedčeného slovenského kurzu, ktorý od roku 2005 absolvovalo množstvo slovenských a českých manažérov a koučov.
Pre absolventov kurzu Brief Coaching ponúkame jeho skrátenú (nadstavbovú) 9- až 12-dňovú formu, ktorá slúži ako rozširujúci a prehlbujúci výcvik systemického a natívneho prístupu v koučovaní a manažmente.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Workshopy

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne (workshop)

Spoznáte základné princípy a precvičíte si vybrané koučovacie nástroje tak, aby ste ich mohli používať v praxi hneď od nasledujúceho dňa.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Aby tímy fungovali

Chcete sa v tíme rozvíjať spoločne, vzájomne a s ľahkosťou?
Budete sami prekvapení, ako rýchlo dokážete využívať natívne princípy zamerané na riešenie v tímovej práci.
To je jasný dôkaz, že tieto princípy prirodzene v sebe máme, len sme ich "prehlušili" naučenými vzorcami myslenia.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť
tvorba web stránok