@   Odoberať občasník

Kurzy, workshopy, semináre

Vzdelávacie a rozvojové podujatia vedieme tak, aby ste sa v nich mohli učiť z obsahu aj z procesu.
Robíme to až prekvapivo dôsledne a práve vďaka tomu si od nás odnesiete viacnásobný úžitok.
Môžete si byť istí, že odídete osobne posilnení a všetko, čo ste s nami zažili, môžete ihneď začať využívať v práci i mimo nej.

Kurzy

Brief Coaching – Intenzívna online škola (letná/zimná, 65 ACSTH)

Hľadáte kvalitný kurz koučovania s akreditáciou ICF, ktorý je intenzívny, krátky a získate v ňom solídne základy koučovania?
Kurz, ktorý trvá skutočne toľko hodín, koľko deklarujeme a v ktorom sa učíte koučovať čisto a profesionálne?
Brief Coaching je jediný kurz ACSTH na Slovensku, ktorý vám umožní pokračovať priamou cestou až po medzinárodnú skúšku PCC, a to dokonca v slovenčine.

Viac informácií Chcete sa prihlásiť?

Manažér ako líder a kouč

Ste manažér/líder a potrebujete koučovať účinne, aj keď máte na to len pár minút?
Praktické základy koučovania zameraného na riešenie pre účinnejšie vedenie ľudí.
Čistý koučovací proces a nástroje, použiteľné počas bežných denných interakcií manažéra/lídra s členmi jeho tímu.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coaching I. – PURE (ACSTH)

Láka vás vedieť koučovať čisto, efektívne a vecne, bez ezoteriky a psychologizujúceho balastu?
V polročnom kurze (4x3 dni) si rozviniete všetkých 11 kľúčových spôsobilostí kouča podľa ICF.
Osvojíte si základné nástroje krátkeho koučovania zameraného na riešenie a získate koučovské vzdelanie oprávňujúce k členstvu v ICF a v Slovenskej asociácii koučov. 

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Brief Coaching I. – III. (ACTP)

Po absolvovaní tohto 3-stupňového kurzu budete vedieť koučovať podľa vysokých medzinárodných štandardov - bez ohľadu na to, či ste koučujúci manažér, externý či interný kouč.
Môžete ho absolvovať ako celok alebo len niektorú jeho časť (akreditovanú ako ACSTH, CCEU).
Kurz slúži aj ako ucelená odborná príprava na medzinárodnú certifikáciu v koučovaní. V jeho závere môžete absolvovať certifikačnú skúšku ICF na úrovni PCC (Professional Certified Coach).

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Natívne a systemické koučovanie

Prvý kurz koučovania akreditovaný v SR už v roku 2005 ako kurz pre manažérov a profesionálnych koučov.
Pod názvom "Systemický manažment a koučovanie" ho odvtedy absolvovalo množstvo ľudí zo SR a ČR.
Aj vďaka nim dnes môžeme ponúkať kurz v inovovanej 20-dňovej verzii, ktorej kvalitu overil čas.
Pre absolventov kurzov Brief Coaching a Manažér ako líder a kouč odporúčame jeho nadstavbovú verziu (9-12 dní), vďaka ktorej ich koučovanie získa ešte väčšiu hĺbku a účinnosť.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Kids‘ Skills – koučovanie detských zručností

6-dňový ucelený výcvik v koučovaní detských zručností vychádza z poznania, že deti nemajú problémové správanie, ale im zatiaľ chýbajú potrebné zručnosti.
Jeho autorom je skúsený fínsky terapeut a kouč Ben Furman a na Slovensko ho prinášame v spolupráci s našimi partnermi - kolegami z DALETu Olomouc.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

SALES COACHING – Koučovanie predaja

Kurz koučovania pre manažérov predaja, 4 x 2 dni s odstupmi 4 - 8 týždňov.
Kurz stavia na vašich doterajších skúsenostiach v predaji a manažovaní predaja, a rozširuje ich o vybrané spôsobilosti kouča, užitočné pre prácu s členmi vášho tímu predajcov.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Workshopy

Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne (workshop)

Spoznáte základné princípy koučovania a Brief Coachingu. Precvičíte si vybrané koučovacie nástroje tak, aby ste ich mohli hneď používať vo svojej reálnej praxi.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť

Aby tímy fungovali

Chcete sa v tíme rozvíjať spoločne, vzájomne a s ľahkosťou?
Budete sami prekvapení, ako rýchlo dokážete využívať natívne princípy zamerané na riešenie v tímovej práci.
To je jasný dôkaz, že tieto princípy prirodzene v sebe máme, len sme ich "prehlušili" naučenými vzorcami myslenia.

Viac informácií Chcem sa prihlásiť
tvorba web stránok