Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 20. - 22. septembra 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Koučing - 2-dňový workshop

KOUČOVANIE - KRÁTKO, JEDNODUCHO, ÚČINNE

Aplikovateľné ihneď do vašej praxe.

Termín: 20. - 21. septembra 2017.

Chcem sa prihlásiť


 
Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 20. - 22. septembra 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 

Každý problém, ktorý som  vyriešil, sa neskôr stal pravidlom na riešenie iných podobných problémov.

René Descartes

F.A.Q. >
Čo to je - systemický prístup, systemický manažment?  PDF  Tlač  Email

Slovo „systemický“ je v našom jazyku novotvar. Nie je totožný s pojmami „systematický“ ani „systémový“. Systemický prístup je ucelený vedecký koncept s dobre prepracovanou metodikou, prakticky overený v rôznych oblastiach práce s ľuďmi. Čerpá z najmodernejších vedeckých poznatkov konca 20. storočia (teórie poznania, filozofie konštruktivizmu, teórie komunikácie, teórie systémov a autopoiézy, kybernetiky 2. rádu, teórie chaosu a sebaorganizácie a ďalších vedeckých zdrojov). Vo svete je známych viacero smerov systemického prístupu – medzi najvýznamnejšie patria Solution Focused approach (prístup zameraný na riešenie) Steve de Shazera a Insoo Kim Berg (USA) a naratívny prístup Michaela Whitea a Davida Epstona (Austrália).

Systemický manažment je progresívny koncept manažovania, pre ktorý je charakteristická viac spolupráca než súťaživosť. Systém fungovania organizácie je budovaný viac na pracovnom partnerstve a dodávateľsko-odberateľskom vzťahu než na vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Systemický manažér vychádza pri spolupráci s ľuďmi z vedeckého poznania, že ľudia sú vo svojej podstate neinštruovateľné bytosti, ktoré nie je možné celodenne účinne riadiť. Pozná filozofické a teoretické základy systemického manažmentu a uplatňuje ich v praxi prostredníctvom otvorenej komunikácie a dialógu.

O systemickom manažmente a jeho súvislosti s koučovaním sa viac dozviete v publikácii Manažovať a koučovať systemicky? Áno alebo na našich vzdelávacích podujatiach.