Koučing / manažment.

Na začiatok stačí, keď viete, čo chcete...

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica

Aktuality

Základný kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING PURE

Polročný základný kurz, akreditovaný ICF ako ACSTH, s možnosťou pokračovať po certifikáciu ICF priamou cestou v ACTP.

Začiatok: 26. - 28. apríla 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Ucelený kurz koučingu akreditovaný ICF

BRIEF COACHING (ACTP)

Priama cesta k certifikácii ACC/PCC, najvyššia akreditácia ICF, transparentná cena, 100 % garancia kvality!

Začiatok: 26. - 28. apríla 2017 (1. modul)

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Manažér ako líder a kouč

BRIEF LEADERSHIP COACHING (2x3 dni):

1. modul: 26. - 28. apríl 2017 v B. Bystrici/Tajove.

Chcem sa prihlásiť

Ochutnávka naživo


 
Čo je to "Prístup zameraný na riešenie"? Zažijete ho na workshope

KEĎ HOVORIA DVE RUKY

Ihneď aplikovateľné v práci aj v osobnom živote.

Dátum konania: po prihlásení min. 8 účastníkov.

Cena: 90 EUR (s DPH 108 EUR), dvojica 150 EUR (s DPH 180 EUR)

Chcem sa prihlásiť


 
Od úlohy k riešeniu, od problému k cieľu

PRE TÍMY: 8 krokov k riešeniu

Potrebujete riešiť tímové úlohy či problémy rýchlejšie a účinnejšie?

Osviežujúco jednoduchá cesta má názov Solution-focused.

Zažite a aplikujte ihneď do vašej praxe.

Termín, miesto a cena:>podľa dohody s objednávateľom.

Viac informácií a objednávka: info@kouc.sk


 

Slová sú ako nákladné mašiny, ktoré za sebou ťahajú vagóny plné svojich predchádzajúcich významov.

Steve de Shazer

F.A.Q. >
Čo to je - systemický prístup, systemický manažment?  PDF  Tlač  Email

Slovo „systemický“ je v našom jazyku novotvar. Nie je totožný s pojmami „systematický“ ani „systémový“. Systemický prístup je ucelený vedecký koncept s dobre prepracovanou metodikou, prakticky overený v rôznych oblastiach práce s ľuďmi. Čerpá z najmodernejších vedeckých poznatkov konca 20. storočia (teórie poznania, filozofie konštruktivizmu, teórie komunikácie, teórie systémov a autopoiézy, kybernetiky 2. rádu, teórie chaosu a sebaorganizácie a ďalších vedeckých zdrojov). Vo svete je známych viacero smerov systemického prístupu – medzi najvýznamnejšie patria Solution Focused approach (prístup zameraný na riešenie) Steve de Shazera a Insoo Kim Berg (USA) a naratívny prístup Michaela Whitea a Davida Epstona (Austrália).

Systemický manažment je progresívny koncept manažovania, pre ktorý je charakteristická viac spolupráca než súťaživosť. Systém fungovania organizácie je budovaný viac na pracovnom partnerstve a dodávateľsko-odberateľskom vzťahu než na vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Systemický manažér vychádza pri spolupráci s ľuďmi z vedeckého poznania, že ľudia sú vo svojej podstate neinštruovateľné bytosti, ktoré nie je možné celodenne účinne riadiť. Pozná filozofické a teoretické základy systemického manažmentu a uplatňuje ich v praxi prostredníctvom otvorenej komunikácie a dialógu.

O systemickom manažmente a jeho súvislosti s koučovaním sa viac dozviete v publikácii Manažovať a koučovať systemicky? Áno alebo na našich vzdelávacích podujatiach.