@   Odoberať občasník

Viac ako 10 dôvodov, prečo s nami

Kvalitní kouči aj kvalitné školy koučovania majú spoločný znak: aj keď sa "netlačia" do povedomia, fungujú na trhu dlhé roky a majú veľa spokojných klientov.
Každý kouč aj každá škola má však niečo špecifické, pre čo si ich klienti vyberajú.
Čo teda nájdete len v Co/Man-e a nikde inde?

 1. Jediný kurz na Slovensku, ktorý funguje ako stavebnica:
  • môžete ho začať dotovaným 2-dňový workshopom alebo cenovo prístupným 6-dňovým kurzom, kde si osvojíte základné koučovacie techniky.
  • Ak sa vám prvé moduly zapáčia, bez akýchkoľvek prekážok sa môžete prihlásiť do kurzu Brief Coaching a absolvovať jeho základný stupeň PURE (bez skúšky) alebo všetky 3 stupne (ACTP), ukončené medzinárodnou certifikačnou skúškou PCC (Professional Certified Coach, čo je vyšší stupeň certifikácie než ACC).
  • Ako absolventi kurzu Brief Coaching ACTP (na rozdiel od absolventov ACSTH kurzov) už nebudete musieť absolvovať žiaden dodatočný mentoring ani robiť žiadnu inú certifikačnú skúšku – táto skúška vám bude uznaná pri certifikácii ACC, PCC (ICF) aj KcS, PKcS (SAKo).
  • Takúto stavebnicu si môžete postaviť za transparentnú konečnú cenu bez ďalších skrytých výdavkov.
 2. Šesť ďalších jedinečností:
  • Jediný po slovensky vedený vzdelávací program na Slovensku akreditovaný ICF ako ACTP – čo je najvyšší štandard medzinárodnej akreditácie a pre kurz Brief Coach Training ho získal inštitút SolutionSurfers International (Švajčiarsko)
  • Jediného akreditovaného slovenského lektora, ktorý vás prevedie v kompletnom kurze od základov koučovania až po certifikačnú skúšku PCC u ICF, a to všetko v slovenčine.
  • Dvojitý úžitok z kurzu, kde sa učíte koučovať nielen z obsahu, ale aj z procesu – a to naozaj dôsledne koučovsky!
  • Najväčšiu skupinu koučov, ktorí už na konci kurzu preukázali schopnosť koučovať na profesionálnej úrovni (skúška PCC) a neustále sa ďalej rozvíjajú.
  • Vlastné pobytové koučovacie stredisko v prírodnom prostredí – Tajovskú Koučovňu (koučing, kurzy, pobyty, teambuilding).
  • Vlastnú vývojovú a realizačnú skupinu odborníkov – Inštitút natívneho myslenia, ktorá vyvinula produkt natívne koučovanie (2015).
 3. Päť historických prvenstiev:
  • Najdlhšiu históriu v systemickom manažovaní a manažérskom koučovaní na Slovensku – od roku 1995.
  • Prvý a najdlhšie fungujúci ucelený kurz koučovania na Slovensku (100-125 hodín), akreditovaný už v roku 2003.
  • Prvú neprekladovú publikáciu o koučovaní, vydanú v roku 2004 – vtedy sa ešte na Slovensku o koučovaní vedelo a písalo veľmi málo…
  • Prvý špeciálny seriál o koučovaní, uverejňovaný v roku 2007
  • Nadšencov a priekopníkov koučovania na Slovensku – organizátorov prvých konferencií (2005, 2006) a zakladateľov oboch koučovských asociácií – SAKo aj ICF SR (2006, 2007).Čo je to ACC, PCC, MCC?

Certifikácia kouča profesijnou asociáciou je nezávislým potvrdením profesionálnej úrovne jeho práce. Aj keď "nálepkovanie" koučov neladí s našou filozofiou, v každej fáze rozvoja kouča možno identifikovať niekoľko poznávacích znakov.

Boli ste už na našom Facebooku? Boli ste už na našom Facebooku?
tvorba web stránok